برنامه کلاس ها آموزشگاه

برنامه کلاس ها
شنبه استاد فروغ الدین ترین پیشه آقای رامبد ترین پیشه آقای آرمین ترین پیشه خانم حنانه اکبرپور
یکشنبه استاد فروغ الدین ترین پیشه آقای رامبد ترین پیشه آقای آرمین ترین پیشه -
دوشنبه استاد فروغ الدین ترین پیشه آقای رامبد ترین پیشه خانم شادی شیدایی خانم نازنین ترین پیشه
سه شنبه استاد فروغ الدین ترین پیشه آقای رامبد ترین پیشه خانم نازنین ترین پیشه آقای امیر حسین سوده پور
چهارشنبه استاد فروغ الدین ترین پیشه آقای مهرداد نصیر شعیبی آقای آرمین ترین پیشه -
پنجشنبه استاد فروغ الدین ترین پیشه آقای رامبد ترین پیشه - -