برنامه کلاس ها

روزهای هفته
شنبه آقای رامبد ترین پیشه آقای آرمین ترین پیشه خانم مینا نجفی آقای حجت مرتاض -
یکشنبه آقای رامبد ترین پیشه آقای آرمین ترین پیشه خانم نازنین ترین پیشه - -
دوشنبه آقای رامبد ترین پیشه آقای آرمین ترین پیشه آقای آرش لطفی آقای فربد ترین پیشه آقای یاسین بهاروند
سه شنبه آقای رامبد ترین پیشه آقای آرمین ترین پیشه خانم نازنین ترین پیشه آقای حجت مرتاض -
چهارشنبه آقای رامبد ترین پیشه آقای آرمین ترین پیشه خانم نازنین ترین پیشه خانم غزاله تهرانی -
پنجشنبه - - - - -