استاد فروغ الدین ترین مدیر مسؤل آموزشگاه موسیقی نسیم صبا آهنگساز ٬ مدرس و نوازنده رسمی ساز ویلن و کارشناس بازنشسته وزارت فرهنگ و ارشاد .ایشان از محضر اساتیدی چون ابراهیم روحی فر تکنیک نوازندگی جهانی در هنرستان عالی موسیقی٬ رحمت الله بدیعی دوره ابتدایی و عالی ویلن ایرانی در هنرکده عالی موسیقی٬ حسن رادمرد٬مصطفی کمال پور تراب٬ حسین دهلوی٬فرهاد فخرالدینی٬پرویز منصوری و فریدن فرزانه (دروس علمی) و محمود کریمی ردیف های آوازی موسیقی ٬ همراهی ساز و آواز و بداهه نوازی بهره برده اند.


فروع الدین, ترین پیشه, فروع الدین ترین پیشه, مدرس, استاد ترین پیشه, ترین پیشه, نوازنده ,ویلن ,آهنگساز, موزیسین, استاد ,ویلن ایرانی, آواز, سلفژ, سنتی, صبا, رحمت اله بدیعی ,مکتب ابوالحسن صبا ,هنرجو ویلن, آرشه ,آرشه ویلن ,آموزشگاه موسیقی نسیم صبا ,نسیم ,موسیقی نسیم صبا,آموزش موسیقی, آموزش ویلن


6 نفر این مطلب را دوست داشته