حنانه اکبر پور مدرس موسیقی کودک و دانشجوی نوازندگی ایرانی (ساز عود) دانشگاه هنر تهران و عضو کار گروه موسیقی کودک دانشگاه هنر و برگزاری کارگاه های متعدد آموزشی و پژوهشی به همراه کار گروه موسیقی کودک دانشگاه هنر تهران.

تدریس موسیقی کودک از سال 92 

شرکت در دوره های مختلف پداگوژی

مبتکر کارگاه "رنگ،آهنگگ برای کودکان بر مینای نظریه اختلاط حسی

همکاری با بهزیستی در زمینه آموزش کودکان بد سرپرست

تدوین و ترجمه خردمقاله متعددد در زمینه آموزش موسیقی کودک

کارشناس مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

اساتید : 

عود : محمد فیروزی ، سیاوش روشن ، احسان امامی

تنبک : محمود بالنده

پیانو : فراز خنافری

دف ک امیر بلند نظر 0 نفر این مطلب را دوست داشته